Mzdy a personalistika

v oblasti miezd a personalistiky poskytujeme nasledovné služby :   

 

  • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
  • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 
  • prípravu pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovno-právnych zmlúv
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • vedenie personálnej evidencie