Účtovné služby

ponúkame komplexné vedenie a evidenciu podvojného účtovníctva, ktoré zahŕňa nasledovné služby :  

 

  • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
  • evidenciu majetku
  • evidencia zásob
  • účtovnú uzávierku
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov