Cenník služieb

 

Uvedené ceny sú orientačné.

Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou. Záleží na konkrétnych podmienkach, ktoré sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym zákazníkom.

 

Orientačné ceny:

 • účtovný zápis podvojné účtovníctvo – neplatca DPH: 0,8,- € (24,10 Sk)
 • účtovný zápis podvojné účtovníctvo – platca DPH: 0,9,- € (27,11 Sk)
 • spracovanie mzdy - 1 zamestnanec v TPP: 8,– € (241,00 Sk)
 • spracovanie výkazu: 6,– € (180,76)
 • spracovanie DPH mesačne: 15,- € (451,89 Sk)
 • spracovanie DPH štvrťročne: 35,- € (1 054,41 Sk)
 • účtovná závierka, vrátene daňového priznania a príslušných výkazov raz ročne: 120,- € (3 012,6 Sk)

 

 Cenník paušálov :

počet položiek  neplatca DPH platca DPH
od 0 do 100    70,– € (  2 108,82 Sk)   90,– € (  2 711,34 Sk)
od 101 do 200  150,– € (  4 518,90 Sk)  180,– € (  5 422,68 Sk)
od 201 do 300 240,– € (  7 230,24 Sk) 270,– € (  8 134,02 Sk)
od 301 do 400  320,– € (  9 640,32 Sk)  360,– € (10 845,36 Sk)
od 401 do 600 460,– € (13 857,96 Sk) 540,– € (16 268,04 Sk)

                                  

Služby zahrnuté v cene paušálov:

 • spracovanie štatistiky
 • daň z motorových vozidiel, zúčtovanie cestovných príkazov
 • vyhotovenie valného zhromaždenia o HV, vyhotovenie listu na ORSR
 • zastupovanie pred daňovým úradom
 • zastupovanie pri jednaní s inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska
 • bezplatné konzultácie a poradenstvo

                   

Ceny v zátvorkách predstavujú informatívny prepočet konverzným kurzom 30,126 Sk/€.